Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2020

przeciwdeszczowy
16:40
Reposted frommangoe mangoe viakelu kelu

June 29 2020

przeciwdeszczowy
16:46
2577 e794 500
Reposted fromkelu kelu viapanpancerny panpancerny

June 21 2020

przeciwdeszczowy
12:59
the reason communits love black movements
Reposted frommangoe mangoe

June 14 2020

przeciwdeszczowy
13:53
Reposted fromzelbekon zelbekon

June 10 2020

przeciwdeszczowy
12:00
4770 90fa 500
GP codziennie porcja lolkontentu
Reposted frompolishzupe polishzupe viapanpancerny panpancerny
przeciwdeszczowy
10:30
Rumsfeld '03.
Only applies if it happens elsewhere! :D
Reposted fromteijakool teijakool viapanpancerny panpancerny

June 09 2020

przeciwdeszczowy
18:03
2506 cce9 500
Dla porównania
Reposted frompanpancerny panpancerny
przeciwdeszczowy
18:03
1373 4946 500
Wojna to pokój
Reposted frompanpancerny panpancerny

June 03 2020

przeciwdeszczowy
16:33
https://www.youtube.com/watch?v=3z8Ccyo1B7A

Adventures of Alyx and Headcrab

June 01 2020

przeciwdeszczowy
19:53
0992 8774 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapanpancerny panpancerny

May 28 2020

przeciwdeszczowy
22:21
Gówno tłumaczenie. Musiała posmarować komuś na Słowacji, a kasę miała bo obracała milionami. 
Reposted bypanpancerny panpancerny

March 31 2020

przeciwdeszczowy
21:05
6594 3f6e
Kurwa jego mać, nieironiczni libertarianie to takie same brainlety jak nieironiczne komuchy. Ktoś temu kolesiowi musiał wytknąć, że w Stanach jest prywatna opieka zdrowotna i za paczkę chusteczek sobie sto dolców liczą, bo jebnął na fejsie effortpost, jak to nie jest prawdziwy wolny rynek. Dosłownie kalka tradycyjnego komunistycznego "real communism has never been tried". Kurwa, Stany to apoteoza wolnego rynku, gdzie wpływy polityczne są dosłownie kupowane za pomocą legalnej korupcji w formie finansowania kampanii wyborczych. To, że prywatna klinika sobie policzy pięćset dolców od państwa za przepisanie jakiemuś negrowi aspiryny, to jest jebany wolny rynek, bo korporacje medyczne kupiły sobie napisanie i przepchnięcie Obamacare w kompletnie legalny sposób, nie naruszając NAPu. Ultraspierdoliną szczególnie trzeba być, żeby nawoływać do prywatyzacji czegokolwiek w Polsce po doświadczeniach lat 90-tych. Za mało #kondominium jeszcze jesteśmy? Trzeba jeszcze ministerstwa i służby otwarcie sprzedawać obcym? Ja pierdolę. Rozumiem absolutnie nienawiść do państwa polskiego w jego aktualnej formie, ale sprzedaż kolejnych jego fragmentów żydkom to nie jest rozwiązanie. Motyla noga, jak ja za wolnościowcami nie przepadam.
Reposted fromkelu kelu

March 01 2020

przeciwdeszczowy
14:50
Reposted bymangoepanpancernythor7oFeindfeuertonietaknaichckisbackjanuschytrusVinrolitoadieFiloktetxanthduburpemusnahmirandodeleteme12biesyfiodoraarezHereNamemempra
przeciwdeszczowy
14:49
5394 10dc 500
Reposted bypanpancerny panpancerny

February 17 2020

przeciwdeszczowy
20:12
2049 90dd 500
Reposted byfrikadellefrikadelleyoungandstupidk42

December 17 2019

przeciwdeszczowy
17:43
3227 85ce 500
Reposted byDagarhenmangoeFeindfeuertonietakregcord

September 10 2019

przeciwdeszczowy
20:53
7175 a149
Reposted fromfungi fungi

September 09 2019

przeciwdeszczowy
12:00
3019 3c97 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaslova slova

September 02 2019

przeciwdeszczowy
13:14

@hyjpang: What happened in Hong Kong in the past 30 hours, in addition to the over 900 protest-related arrests that have been made since June?

Reposted frommr-absentia mr-absentia vianaich naich

July 04 2019

przeciwdeszczowy
19:08
2692 4535 500
HK protest. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...