Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2020

przeciwdeszczowy
21:05
6594 3f6e
Kurwa jego mać, nieironiczni libertarianie to takie same brainlety jak nieironiczne komuchy. Ktoś temu kolesiowi musiał wytknąć, że w Stanach jest prywatna opieka zdrowotna i za paczkę chusteczek sobie sto dolców liczą, bo jebnął na fejsie effortpost, jak to nie jest prawdziwy wolny rynek. Dosłownie kalka tradycyjnego komunistycznego "real communism has never been tried". Kurwa, Stany to apoteoza wolnego rynku, gdzie wpływy polityczne są dosłownie kupowane za pomocą legalnej korupcji w formie finansowania kampanii wyborczych. To, że prywatna klinika sobie policzy pięćset dolców od państwa za przepisanie jakiemuś negrowi aspiryny, to jest jebany wolny rynek, bo korporacje medyczne kupiły sobie napisanie i przepchnięcie Obamacare w kompletnie legalny sposób, nie naruszając NAPu. Ultraspierdoliną szczególnie trzeba być, żeby nawoływać do prywatyzacji czegokolwiek w Polsce po doświadczeniach lat 90-tych. Za mało #kondominium jeszcze jesteśmy? Trzeba jeszcze ministerstwa i służby otwarcie sprzedawać obcym? Ja pierdolę. Rozumiem absolutnie nienawiść do państwa polskiego w jego aktualnej formie, ale sprzedaż kolejnych jego fragmentów żydkom to nie jest rozwiązanie. Motyla noga, jak ja za wolnościowcami nie przepadam.
Reposted fromkelu kelu

March 01 2020

przeciwdeszczowy
14:50
Reposted bymangoepanpancernythor7oFeindfeuertonietaknaichckisbackjanuschytrusVinrolitoadieFiloktetxanthduburpemusnahFlowialiuszmirandozwyklazupabiesyfiodoraarezHereNamemempra
przeciwdeszczowy
14:49
5394 10dc 500
Reposted bypanpancerny panpancerny

February 17 2020

przeciwdeszczowy
20:12
2049 90dd 500
Reposted byfrikadellefrikadelleyoungandstupidk42

December 17 2019

przeciwdeszczowy
17:43
3227 85ce 500
Reposted byDagarhenmangoeFeindfeuertonietakregcord

September 10 2019

przeciwdeszczowy
20:53
7175 a149
Reposted fromfungi fungi

September 09 2019

przeciwdeszczowy
12:00
3019 3c97 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaslova slova

September 02 2019

przeciwdeszczowy
13:14

@hyjpang: What happened in Hong Kong in the past 30 hours, in addition to the over 900 protest-related arrests that have been made since June?

Reposted frommr-absentia mr-absentia vianaich naich

July 04 2019

przeciwdeszczowy
19:08
2692 4535 500
HK protest. 

June 27 2019

przeciwdeszczowy
17:45
6677 7d06 500
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viakelu kelu
przeciwdeszczowy
17:44
6669 facb 500
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viakelu kelu
przeciwdeszczowy
17:42
Fucking circus
Reposted frompankamien pankamien
przeciwdeszczowy
17:15
Reposted frommangoe mangoe viaxempx xempx
przeciwdeszczowy
17:15
Reposted fromzelbekon zelbekon viaxempx xempx

June 22 2019

przeciwdeszczowy
13:33
9945 6bd2 500
JP
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viaLukasYork LukasYork

June 21 2019

przeciwdeszczowy
16:15
It's hard to believe she is 20

June 20 2019

przeciwdeszczowy
13:17
8879 6543 500
Reposted fromkelu kelu viamangoe mangoe

June 18 2019

przeciwdeszczowy
17:47
5636 22b4 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaxempx xempx

June 12 2019

przeciwdeszczowy
18:40
8697 9d06 500
Reposted fromfungi fungi

June 08 2019

przeciwdeszczowy
17:48
Reposted bydivigruetzemushusofiasnaichthor7oinzynierzupkazproszkutchortmrpafxanthSardionwybuchmuzguHereNamenicapicellaHypothermiaorelhvideogamesboozehardkorweykuroinekochriskrzywdaOhSnappartyhardorgtfoirmelinrunekTankfriqueSoupofGeeksv3bsoandrewmylesSaintomGKXkingsucznik919carmenlunakrysbuanabeeLuukkaanderer-tobizombiekraskoLukasYorkmemesjaszLeguanienjanuschytruslukanbananananamassivejackverdantforcelubisztosukothor7oPuck152Sirenensangschaafsmoke11Puck152tonietak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl